Depozitarea cerealelor în condiții optime: ghid practic pentru agricultori

În perioada toamnei, când aerul se răcește, fermierii trebuie să acorde o atenție deosebită depozitării cerealelor pentru a asigura menținerea calității acestora pe timpul iernii. Procesul începe cu lucrări specifice de pregătire care permit transferul grâului și al altor cereale în spații de stocare adecvate, echipate pentru a face față condițiilor reci. Este important să se monitorizeze cu grijă umiditatea și temperatura în aceste silozuri grâu, deoarece acestea influențează direct starea cerealelor, precum și susceptibilitatea lor la infectări.

Pentru a asigura o depozitare eficientă și sănătoasă a cerealelor precum grâu, secară, orz, mei, ovăz și porumb, este esențial să se respecte standardele stabilite de Organizația Internațională de Standardizare.

În România, aceste norme sunt implementate cu caracter obligatoriu prin intermediul Asociației de Standardizare, garantând astfel că metodele de păstrare adoptate de cultivatori sunt conforme cu cele mai înalte cerințe de calitate pentru materiile prime agroalimentare și produsele alimentare.

Care este umiditatea optimă în timpul depozitării cerealelor?

Menținerea unei umidități adecvate este esențială pentru conservarea calității cerealelor, fie că vorbim despre grâu, secară, orz, porumb, sorg sau ovăz. O umiditate optimă nu numai că previne deteriorarea recoltei, dar și protejează împotriva dezvoltării de mucegai sau proceselor de încolțire, care pot compromite valoarea nutrițională și siguranța alimentară a produselor.

Pentru a asigura o calitate superioară a cerealelor păstrate, este important să se monitorizeze și să se ajusteze nivelul de umiditate în funcție de durata de depozitare cereale în gospodărie. În perioada imediat următoare recoltării și până la venirea primăverii, nivelul de umiditate nu ar trebui să depășească 14,5%. Această limită se menține ca standard de calitate pentru depozitarea pe termen scurt, până la un an.

Pentru depozitarea care se întinde pe durate mai lungi de un an, este necesară o atenție sporită asupra condițiilor de stocare. În cazul grâului, nivelul maxim de umiditate acceptabil se reduce la 13%, în timp ce pentru porumb limita este și mai strictă, fiind stabilită la 12%. Aceste praguri sunt stabilite pentru a minimiza riscurile de degradare și pentru a păstra integritatea cerealelor pe durate extinse de timp.

Ce trebuie să știi despre recoltarea și depozitarea grâului în silozuri

Optimizarea recoltei și depozitării grâului reprezintă aspecte importante pentru agricultorii care doresc să maximizeze eficiența și profitabilitatea culturilor lor. Alegerea momentului adecvat pentru recoltarea grâului este esențială, ideal fiind atunci când boabele ating o umiditate de 14-15%, perioadă în care riscurile de pierdere sunt minime și nu se impune uscarea suplimentară a boabelor. În circumstanțe de necesitate, recoltarea poate începe chiar la umidități de 16-17%, cu scopul de a preveni întârzierile ce pot afecta calitatea recoltei.

Procesul de recoltare implică utilizarea combinelor autopropulsate, care necesită ajustări periodice pentru a preveni deteriorarea boabelor și pierderile de recoltă. Pentru a asigura uniformitatea culturii și eficiența recoltării, este important ca terenurile să fie libere de buruieni și plantele să nu fie aplecate sau deteriorate. În cazul culturilor afectate de buruieni sau plante căzute, recoltarea se efectuează în două faze, începând cu tăierea la o înălțime optimă și lăsarea plantelor la uscat înainte de treierare.

Prețul grâului la momentul recoltei variază și este influențat de factori globali, incluzând cotațiile bursiere și conținutul de gluten al boabelor, care este un indicator al calității. Aceasta face dificilă anticiparea veniturilor exacte pentru fermieri.

Înainte de a depozita grâul în silozuri grâu, este imperativ să se efectueze curățarea spațiilor și tratamentele de dezinsecție și deratizare. Legislația specifică condițiile optime de depozitare, care includ controlul umidității, nivelul impurităților și aerarea adecvată a cerealelor, pentru a asigura păstrarea în condiții ideale pe termen lung.

Prin respectarea acestor practici, agricultorii pot îmbunătăți semnificativ randamentul și calitatea recoltei de grâu, asigurându-se că produsul final îndeplinește standardele de calitate și cerințele pieței.

Cum se face verificarea cerealelor în silozuri

În contextul depozitării în silozuri cereale, monitorizarea atentă a condițiilor ambientale este esențială pentru menținerea calității acestora pe termen lung. O metodă eficientă și tehnologizată de supraveghere implică utilizarea instalațiilor electrotermometrice.

Aceste dispozitive permit măsurarea precisă și la distanță a temperaturii în diverse zone ale silozurilor, folosindu-se de tehnologii avansate cum ar fi palpatoarele electronice sau termometrele tehnice. Suprafața unui depozit este organizată în secții de aproximativ 200 de metri pătrați fiecare, marcate clar pentru o identificare ușoară, unde temperaturile sunt monitorizate la diferite înălțimi ale stivelor pentru a asigura o imagine completă a stării cerealelor.

Pentru acele silozuri grâu care nu dispun de aceste sisteme electrotermometrice, evaluarea cerealelor se face prin metode tradiționale, verificând temperatura, umiditatea, mirosul și culoarea. Această monitorizare este esențială, mai ales în primele trei luni de la recepționarea cerealelor, cu o frecvență adaptată tipului de cereale: cele uscate se verifică o dată la cinci zile, în timp ce cerealele umede necesită o atenție zilnică.

Prevenirea infestării cu dăunători este foarte importantă, realizându-se verificări periodice care depind de temperatura ambientală, pentru a asigura o depozitare sigură și eficientă pe termen lung. Aceste practici riguroase sunt fundamentale pentru a preveni pierderile și pentru a menține cerealele în condiții optime până la momentul utilizării.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *